Zdrowie psychiczne jest niezwykle istotne niezależnie od wieku.

Zaburzenia psychiczne, jak na przykład depresja czy schizofrenia, w czasach nieustannej gonitwy i stresu, odnoszą się do ludzi częściej, aniżeli zdołałoby się nam wydawać. Z tego powodu ważnym komponentem są perspektywy zawodowe dla terapeuty specjalizującego się w tej gałęzi – lekarza psychiatry. Jakie predyspozycje powinna mieć osoba i jaki kierunek studiów musimy zakończyć, aby móc wykonywać ten zawód? Psychiatra należy do zespołu lekarzy medycyny, który na swoim koncie posiada ukończony staż specjalizacyjny na psychiatrii. W zakresie jego funkcjonowania i zainteresowania skupiają się zaburzenia psychiki jednostki, które kolidują prawidłowe działanie w codziennym życiu. Funkcja lekarza psychiatry sprowadza się do wykrycia, diagnozy i leczenia konkretnej choroby, wykorzystując przy tym różnego rodzaju formy terapii, jak również farmakologii. Osoba specjalizująca się w tej dziedzinie może zacząć zatrudnienie zarówno w szpitalu, a także w przychodni medycznej.

Może występować dodatkowo jako ekspert sądowy w swojej specjalności. Lekarz psychiatra zajmuje się między innymi prowadzeniem rozważań i diagnostyki, w tym również długoterminowej, przez prowadzenie wywiadów z chorymi które mają na celu ujawnienie problemów, z jakimi się zmagają i nadzór postępu w prowadzonym leczeniu. W większości przypadków, praca z pacjentem obejmuje okres kilku lat współpracowania ze względu na charakter schorzeń natury psychiatrycznej. .